วิธีการดูว่าใครส่องเราอยู่บ้าง

สังเกตไอค่อนที่มีรูปตาเขียวๆอยู่หน้าชื่อของแต่ละคน
ใครที่มีตาเขียวๆอยู่ แสดงว่าคนนั้นส่องเราอยู่ครับ



Visitors: 1,175,223