วิธีการเปลี่ยนอีเมล์และรหัสผ่าน


   วิธีการเปลี่ยนเมล์

   1.กลับไปดูเมนูหน้าหลักของCamfrogกดปุ่ม camfrog
   2.กดเลือก เมนู> เปลี่ยนอีเมล  จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   
   
   
   
   3. เปลี่ยน อีเมล์ ให้เป็นเมล์อื่นของเรา

   
   
   4.กด ตกลง

   

   วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

   1.กลับไปดูเมนูหน้าหลักของCamfrogกดปุ่ม camfrog
   2.กดเลือก เมนู  > เปลี่ยนรหัสผ่าน  จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา


   

   3.จะมีช่องขึ้นมา 3แถว แถวแรกให้ใส่พาสเดิม อีก2 แถวให้ใส่พาสใหม่ที่ต้องการ


   
   4.กด ตกลง


วิธีการเปลี่ยนอีเมล์และรหัสผ่าน สำหรับมือถือข้อแนะนำ ควรตั้งพาสใหม่ ให้เยอะๆและมี $#%][] ผสม+ตัวเลข ใส่ให้เต็มช่องไปเลยครับ
Visitors: 1,276,499