วิธีการเปิดรายชื่อห้องโซน 18+  ในหน้าต่างหลักโปรแกรมแคมฟรอก คลิกที่ไอคอนรายชื่อห้อง
   
    
   ที่หน้าต่าง รายชื่อห้องสนทนา ให้ดูที่ด้านบนขวามือตรง  ส่วนที่ผู้ปกครองให้ใช้ (เปิด)
   ให้คลิก เปิด
   
    
   จะมีหน้าต่างคำเตือน ให้คลิก ปิดโหมดครอบครัว
   
    
   หนังจากปิดโหมดครอบครัวแล้ว ก็จะมีแท็ป 18+ ขึ้นมาตามรูป
   คลิกที่แท็ปก็จะเห็นรายชื่อห้อง 18+ ในโซนประเทศไทย
   
    
   ส่วนการดูห้องโซนต่างประเทศหรือโซนนอก ก็แค่คลิกโซนประเทศจากด้านบน
  

Visitors: 1,276,499