วิธีแยก 100 จอ ระหว่าง ตลอดชีพ-รายปี -รายเดือน แบบเก่าไม่ระบุไอดีวิธีแยก Code 100 จอ
วิธีดูว่า Code ไหนใช้งานได้ ตลอดชีพ คือ
Code 1 เครื่อง XXXX-0000-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ตรงกลางจะเป็น 0000-0004
) *เมื่อก่อนใช้ได้2ขา แต่กบยกเลิกให้ใช้ได้1ขา เท่านั้น
Code 1 เครื่อง XXXX-C000-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ตรงกลางจะเป็น C000 เป็นต้นไป)


วิธีดูว่า Code ไหนใช้งานได้ 1ปี คือ
Code 1 ปี XXXX-C100-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ตรงกลางจะเป็น C100
เป็นต้นไป )

วิธีดูว่า Code ไหนใช้งานได้ 1เดือน คือ
Code 1 ปี USER-C200
XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ด้านหน้าจะขึ้นตั้นด้วย USER-C200 เป็นต้นไป )
Visitors: 1,105,095